Trivsel, Stresshåndtering & Sundhed

Vi hjælper virksomheder med:

1) At udarbejde egne trivselsanalyser der er tilpasset virksomheden.

2) At træne "arbejdsmiljøorganisationen" i arbejdet med trivsel på arbejdspladsen herunder opfølgningsprocesser på trivselsmålinger.

3) At forebygge stress og overbelastning hos medarbejderne igennem identificering af sårbarheder og robustheder hos medarbejderne.

4) At skabe en motivation hos medarbejderne for at forandre eksisterende uhensigsmæssige vaner og handlinger.

5) At styrke det kollegiale sammenhold og sammenhængskraften i teamet/afdelingen.

6) At skabe bevidst og forståelse for, hvordan fysisk og psykisk sundhed kan udvikles og fastholdes.

7) At træne lederen i afholdelse af trivsels - og sygefraværssamtaler. 


Erhvervspsykolog Thomas Staal
Fruerhusvej 5  |  9574 Bælum  |  © copyright 2018

Programmeret og hosted af nordicweb